2016-01-21

ST har sagt upp samverkansavtalet

Fackförbundet ST sade på torsdagen upp det lokala samverkansavtalet på Migrationsverket.   
  – Det är tråkigt, men för den enskilda medarbetaren betyder detta inte så mycket. Vi tänker fortsätta arbetet med att utveckla medarbetarinflytandet, säger Fernando Alvarez, arbetsgivarens förhandlingschef. 

En stötesten i förhandlingarna har varit formen för samverkan. ST vill hålla fast vid månatliga samverkansmöten, medan arbetsgivaren tänker sig en form där samverkan genomförs vid behov. Arbetsgivaren menar att parterna måste komma överens på enhetsnivå om hur ofta samverkansmöten ska genomföras.

”Nära ett nytt avtal”

Trots motsatta uppfattningar menar Fernando Alvarez att det funnits goda möjligheter för parterna att komma överens.

– Jag upplever det som att vi var rätt nära ett nytt samverkansavtal, och vi har haft flera möten inbokade framöver för att fortsätta hitta en lösning som alla kan vara nöjda med. Därför blev jag förvånad nu när ST ensidigt valt att säga upp avtalet, säger han.

Fernando Alvarez menar att arbetsgivaren har ett stort intresse i att säkra medarbetarnas inflytande över sin arbetssituation.

– Vi tänker fortsätta arbeta för att hitta formerna för hur vi kan utveckla medarbetarnas inflytande, och vi tänker fortsätta ha en dialog med de fackliga organisationerna om detta arbete, säger han.

Enligt arbetsgivaren har utvecklingsarbetet på myndigheten alltid skett i partssammansatta arbetsgrupper, där samtliga parter har deltagit.

– Vi tycker det är tråkigt att ST inte ser detta som en samverkansform, säger HR-direktör Marie-Louise Koskinen.

– Det är beklagligt att ST väljer att säga upp avtalet ensidigt. Vi ser att parterna måste samarbeta för att öka medarbetarnas medinflytande, säger generaldirektör Anders Danielsson.

ST vill nu gå över till MBL

ST anser att arbetsgivaren står alltför långt från förbundet när det gäller medlemmarnas delaktighet och inflytande i vardagen på arbetsplatsen. ST nämner som exempel att arbetsgivaren motsatt sig månatlig lokal samverkan på enheterna.

I stället vill ST nu övergå till MBL-förhandlingar.

”Genom att övergå till MBL-förhandlingar ser styrelsen att spelreglerna mellan ST och arbetsgivaren tydliggörs samtidigt som det kommer ge bättre förutsättningar att ta del av arbetsgivarens planer för styrning av verksamheten”, skriver ST på sin hemsida.