2016-01-22

Drygt 800 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 821 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 15/116/117/118/119/120/121/1Totalt
Syrien24134152464036252
Afghanistan2811116112213102
Irak78171710102291
Övriga5321794685974376
Totalt1124376179135131145821

Av dessa 821 var de senaste sju dagarna 106 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 63 % afghaner.

Gruppen övriga utgör cirka 46 procent av alla asylsökande de senaste sju dagarna. Asylsökande från Syrien, Afghanistan och Irak utgör dock fortfarande de tre största grupperna av alla asylsökande. I gruppen övriga dominerar de senaste sju dagarna asylsökande från Somalia, Iran, Eritrea och Georgien samt statslösa.