2016-01-25

820 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 820 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 18/119/120/121/122/123/124/1Totalt
Syrien5246403639206239
Irak17101022817892
Afghanistan1611221383881
Övriga94685974791816408
Totalt1791351311451345838820

Av dessa 820 var de senaste sju dagarna 96 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 53 % afghaner.