2016-02-02

695 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 695 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 26/127/128/129/130/131/11/2Totalt
Syrien31222817172231168
Afghanistan15121314171476
Irak812510  1954
Övriga96755739192388397
Totalt150121103803752152695

Av dessa 695 var de senaste sju dagarna 56 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 46 % afghaner.