2016-02-12

646 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 646 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 5/26/27/28/29/210/211/2Totalt
Syrien2411154152426155
Afghanistan14112261318993
Irak858101325776
Övriga5512576705252322
Totalt101391616611111994646

Av dessa 646 var de senaste sju dagarna 54 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 37 % afghaner.