2016-02-16

Avtal på gång om asylboende på fartyg och bostadsplattform

Migrationsverket avser att teckna avtal med två leverantörer om asylboende på vatten. Den ena leverantören erbjuder en bostadsplattform, den andra ett passagerarfartyg.

Migrationsverket har genomfört en riktad direktupphandling för asylboende på vatten. Det innebär att myndigheten väljer ut ett antal tänkbara leverantörer och erbjuder dem att skicka in anbud. Ett krav är att leverantören kan erbjuda 500 eller fler platser per boendeenhet.

Leverantörer som skickar in anbud ska kunna visa Migrationsverket all den nödvändiga dokumentation som krävs för att bedriva fartygstrafik, innan verket kan gå vidare i avtalsprocessen.

Två leverantörer har gjort detta: US Shipmanager, LCC (fartyget) och Tore Ulff Chartering AB (bostadsplattformen).

– Dessa två leverantörer kan vi gå vidare med i avtalsprocessen. Leverantörerna ska nu ordna hamnplats och de tillstånd som krävs för att driva ett boende för asylsökande, säger Willis Åberg som ansvarar för boendefrågor på Migrationsverket.

Ytterligare leverantörer kan bli aktuella då utvärdering av inkomna anbud fortfarande pågår.

Besiktning

Om leverantörerna inte ordnar hamnplats och nödvändiga tillstånd inom två månader kommer avtalet att upphöra.

Innan avtalet börjar gälla ska fartyget och bostadsplattformen också besiktigas. Fartyget har nyligen genomgått en besiktning och planen är att bostadsplattformen ska besiktigas i närtid. Besiktningen tar bland annat upp säkerhetsfrågor som är specifika för boende på vatten, till exempel staket så att ingen av misstag kan ramla i vattnet.

Avtalstiden är ett år med möjlighet till förlängningar.

Avtalet berättigar leverantören av fartyget till en ersättning om 452,71 kronor per person och dygn upp till 1 790 boende. Det finns i avtalet en option på flera platser, och priset för optionsplatser är 150 kronor per person och dygn.

Priset per person och dygn för bostadsplattformen är ännu inte klart.

I december vann leverantören Accumul8or Invest AB en tidigare genomförd upphandling om asylboende på vatten. Migrationsverket avstår tills vidare från att teckna avtal med denna leverantör, då parterna inte kan komma överens om avtalstiden.