2016-02-22

638 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 638 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 15/216/217/218/219/220/221/2Totalt
Syrien3423264317282173
Irak625412141 62
Afghanistan81511852150
Övriga7670596265417353
Totalt1241331001251013520638

Av dessa 638 var de senaste sju dagarna 33 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 36 % afghaner.