2016-02-23

648 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 648 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 16/217/218/219/220/221/222/2Totalt
Syrien2326431728226165
Irak25412141 1470
Afghanistan151185211355
Övriga7059626541781358
Totalt1331001251013520134648

Av dessa 648 var de senaste sju dagarna 36 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 36 % afghaner.