2016-02-24

626 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 626 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 17/218/219/220/221/222/223/2Totalt
Syrien2643172822629171
Irak412141 14853
Afghanistan118521131353
Övriga5962654178161349
Totalt1001251013520134111626

Av dessa 626 var de senaste sju dagarna 30 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 27 % afghaner.