2016-02-25

612 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 612 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 18/219/220/221/222/223/224/2Totalt
Syrien4317282262926171
Irak12141 1481059
Afghanistan85211313345
Övriga6265417816147337
Totalt125101352013411186612

Av dessa 612 var de senaste sju dagarna 30 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 27 % afghaner.