2016-02-26

607 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 607 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 19/220/221/222/223/224/225/2Totalt
Syrien1728226292651179
Irak141 14810754
Afghanistan52113133946
Övriga6541781614753328
Totalt101352013411186120607

Av dessa 607 var de senaste sju dagarna 34 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 21 % afghaner.