2016-03-02

528 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 528 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 24/225/226/227/228/229/21/3Totalt
Syrien2651241021416143
Irak10772311848
Eritrea1342 161238
Somalia6104  9635
Afghanistan3982 4935
Övriga4040421154843229
Totalt8612089271010294528

Av dessa 528 var de senaste sju dagarna 37 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 22 % afghaner.