2016-03-02

Migrationsverket inrättar råd för att höra ungas egna röster

Migrationsverket håller på att inrätta ett ungdomsråd för ensamkommande barn. Tanken är att skapa en trygg miljö där olika personer kan mötas för att diskutera förbättringar ur de ungas perspektiv. Den 15 mars är det dags för första mötet.

Idén blev aktuell utanför en TV-studio under den mest intensiva perioden i höstas. Där väntade generaldirektör Anders Danielsson och Hamza Ibrahim från Ensamkommandes förbund på att medverka i ett TV-inslag. De började tala om hur det är att komma till Sverige som ung utan vårdnadshavare. Behovet av att unga själva får göra sina röster hörda blev tydligt för båda. Där och då tog den tanke på ett ungdomsråd, som Anders Danielsson länge haft, konkret form.

– Jag vill verkligen tacka generaldirektören för att han fick den här idén. Om det är någon som vet hur vi skulle kunna förbättra Migrationsverkets mottagande av unga ensamma så är det förstås vi själva, säger Hamza Ibrahim.

Ansvaret för ensamkommande barn är uppdelat så att Migrationsverket tar upp asylansökan, anvisar barnet till en kommun och prövar ansökan. Övrigt mottagande har kommunerna ansvar för.

– Ungdomsrådet är till för ungdomarna som ska diskutera vad de vill. Om de lämnar synpunkter och förslag som berör andra aktörer kommer vi att föra dem vidare till de som berörs, säger Eva Thyselius, som håller i ungdomsrådet från Migrationsverkets sida.

Vill vara förebilder

Den senaste tiden har medierna rapporterat om bråk och kriminalitet kring ensamkommande ungdomar. Den bilden vill Hamza Ibrahim ändra på.

– Vi vill visa att det finns hopp och möjligheter för unga ensamkommande och vi vill vara förebilder. Det är speciellt viktigt nu, när det känns som vi är utpekade som potentiella våldtäktsmän, att visa fram en annan bild, säger han.

Ungdomsrådet ska bli ett forum för unga att vara med och påverka så att alla ensamkommande barn får det stöd de behöver.

Tanken är att rådet, som består av fyra tjejer och fyra killar, ska träffas en gång i kvartalet. I rådet kommer två av deltagarna från Ensamkommandes förening och en från Ensamkommandes förbund, som är de två föreningar som finns för ensamkommande ungdomar.