2016-03-03

543 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 543 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 25/226/227/228/229/21/32/3Totalt
Syrien5124102141615132
Irak7723118543
Eritrea342 1612340
Afghanistan6104  9635
Somalia3982 4935
Övriga503513614563258
Totalt12089271010294101543

Av dessa 543 var de senaste sju dagarna 40 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 23 % afghaner.