2016-03-04

529 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 529 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 26/227/228/229/21/32/33/3Totalt
Syrien2410214161521102
Irak72311851147
Eritrea42 16123340
Afghanistan82 497636
Somalia4  968835
Övriga4211548436357269
Totalt89271010294101106529

Av dessa 529 var de senaste sju dagarna 37 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 30 % afghaner.