2016-03-09

Angeles Bermudez-Svankvist ska göra asylsökandes väntan meningsfull

Migrationsverket har utsett Angeles Bermudez-Svankvist till verksamhetsutvecklare för organiserad sysselsättning för asylsökande under 2016.

I takt med att antalet asylsökande som väntar på beslut har ökat har det blivit allt viktigare att göra de asylsökandes väntan på beslut meningsfull.

– I dag har vi nästan 180 000 inskrivna i vårt mottagningssystem samtidigt som handläggningstiden för asylärenden är lång. Därför är det oerhört viktigt med en kraftsamling för att skapa aktiviteter för dem som väntar på beslut, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket.

För att undvika att människor påverkas negativt av sysslolöshet kommer asylsökande att erbjudas en meningsfull och aktiv väntan i form av exempelvis självhushåll, praktik, svenskundervisning eller aktiviteter i regi av frivilligorganisationer. Aktiviteterna kallas organiserad sysselsättning. En del är redan i gång, men nu ska fler sökande få tillgång till aktiviteter.

Vill göra nytta

Under åren 2008-2013 var Angeles Bermudez-Svankvist generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Fram till och med den 31 december i år ska hon nu vara verksamhetsutvecklare på Migrationsverket med ansvar för den organiserade sysselsättningen.

Angeles Bermudez-Svankvist ser fram emot sitt nya uppdrag.

– Med alla asylsökande som kom förra året står Sverige inför en stor utmaning. Nu måste många krafter hjälpas åt och jag vill vara där jag gör mest nytta, säger hon.

Och att arbeta med organiserad sysselsättning på Migrationsverket tror hon kan vara rätt plats.

– Jag kan bidra med goda exempel och öppna dörrar mellan olika aktörer centralt, regionalt och lokalt.

Angeles Bermudez Svankvist vill också skapa strukturer och kanaler för att ta till vara det engagemang som finns bland frivilligorganisationer och privatpersoner. Men också koppla ihop asylsökande med företag inom den offentliga och privata sfären.

Sedan Angeles Bermudez-Svankvist lämnade Arbetsförmedlingen 2013 har hon bland annat arbetat med frågor kring islamofobi och integration inom Regeringskansliet samt varit konsult och rådgivare.