2016-03-10

551 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 551 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 3/34/35/36/37/38/39/3Totalt
Syrien2097616151689
Afghanistan691215221166
Irak128 21713355
Somalia8511128843
Eritrea34 2112628
Övriga574489584945270
Totalt10679172212910989551

Av dessa 551 var de senaste sju dagarna 34 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 29 % afghaner.