2016-03-11

516 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 516 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 4/35/36/37/38/39/310/3Totalt
Syrien976161516978
Afghanistan9121522111070
Irak8 217133548
Somalia5111288540
Eritrea4 21126328
Övriga448958494539252
Totalt7917221291098971516

Av dessa 516 var de senaste sju dagarna 31 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 26 % afghaner.