2016-03-22

Migrationsverket sänker priserna i ny upphandling av boendeplatser

Migrationsverket annonserar idag, tisdag, sin hittills största upphandling av asylboenden. Nya platser behövs, och dessutom ska alla tidigare avtalade platser upphandlas på nytt, men med lägre takpriser. Målet är sammanlagt att upphandla 80 000 boendeplatser.

Migrationsverket bjuder, med start idag, in till myndighetens hittills största ramavtalsupphandling av asylboenden.  Bakgrunden är att alla Migrationsverkets boendeavtal löper ut i år. Samtidigt är behovet av ytterligare boendeplatser stort. Därför behöver Migrationsverket upphandla drygt 80 000 boendeplatser.

– Alla våra avtal för asylboenden går ut i år och därmed måste vi upphandla dem på nytt. Vår senaste prognos pekar dessutom på ett fortsatt stort behov av ytterligare boendeplatser. Därför behöver vi även hitta nya leverantörer. Vi bedömer samtidigt att det går att hushålla bättre med statens resurser genom att sänka takpriserna för vad som är möjligt att betala till leverantörerna, säger Magnus Gustavsson, sektionschef, avdelningen för verksamhetsstöd på Migrationsverket.

Migrationsverkets ambition är alltid att upphandla värdiga boenden av seriösa leverantörer. Därför ställer myndigheten en rad kvalitetskrav i upphandlingen. De leverantörer som uppfyller kraven tecknar Migrationsverket ramavtal med. Migrationsverket kommer sedan utifrån behov teckna avropsavtal.

Längre avtal minskar osäkerheten

Nytt för denna upphandling är att leverantörer får möjlighet att lämna anbud med priser för tre olika avtalstider.

– Tack vare att vi nu erbjuder avropsavtal om tre år, ett år samt ett halvår kan leverantörer av asylboenden minska sina affärsmässiga risker samtidigt som vi får bättre möjlighet till långsiktig boendeplanering, förklarar Magnus Gustavsson.

Hänsyn till vissa kommuner

Migrationsverket försöker att ta hänsyn till de kommuner som tar ett oproportionerligt stort ansvar för asylmottagandet. I denna upphandling handlar det om 20 kommuner med högst andel asylsökande per invånare. Vissa av anbuden i dessa kommuner kommer därför att rangordnas lägre.

Vilka de 20 kommunerna är kommer att stå klart i samband med att resultatet av upphandlingen offentliggörs senare i vår.

Upphandlingen steg för steg

Schema över upphandlingsprocessen

Klicka på bilden för att göra den större!

Leverantörer som vill driva ett asylboende kan lämna anbud från och med 22 mars till och med 18 april. Planen är att avropsavtalen ska gälla från och med 21 september.

Fakta om ramavtalsupphandlingen

  • Ramavtalsupphandlingen omfattar hela Sverige.
  • Den är fördelad över alla 21 län, vart och ett utgör ett eget upphandlingsområde.
  • Ramavtalets längd är tre år med möjlighet till ett års förlängning.
  • Avropsavtalen är på tre år (med option för ytterligare ett år), ett år eller sex månader.
  • Idag har Migrationsverket cirka 96 000 platser i asylboenden. De består av hyrda fastigheter som bemannas av Migrationsverket, lägenheter samt upphandlade boenden som bemannas av respektive leverantör.
  • Cirka 60 000 av de 96 000 platserna är upphandlade asylboenden. Under 2016 löper samtliga avtal för dessa upphandlade boendeplatser ut. Total behöver därför Migrationsverket upphandla 60 000 platser på nytt. Dessutom behövs ett tillskott om 20 000 nya platser. Målet för ramavtalsupphandlingen är drygt 80 000 upphandlade platser.
  • Migrationsverket premierar i denna upphandling asylboenden som ligger i en tätort och där det finns wc och dusch på rummet. De leverantörer som uppfyller dessa krav får ett fiktivt prisavdrag på sitt anbud vilket gör att de kommer rangordnas högre.
  • Här kan du läsa mer om upphandlingen.