2016-03-24

522 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 522 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
 17/318/319/320/321/322/323/3Totalt
Syrien21812 251820104
Irak944 1311445
Somalia56  106633
Statslös35  671132
Afghanistan3611710331
Övriga6837148723543277
Totalt109663191338787522

Av dessa 522 var de senaste sju dagarna 25 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 20 % afghaner.