2016-03-29

Ny tjänst ger bättre svar om handläggningstiden

Migrationsverket ändrar nu sättet att presentera handläggningstider. Tjänsten Tid till beslut ersätter de handläggningstider som tidigare visats på Migrationsverkets externa webbplats. Med den nya tjänsten kan de sökande att få tydligare svar på hur länge Migrationsverket handlägger deras ansökningar.

Migrationsverket har under en längre tid sett behov av att tydligare redovisa hur länge en ansökan handläggs. Därför har tjänsten Tid till beslut tagits fram. Tjänsten kommer på ett enkelt sätt att visa de sökande hur lång handläggningstiden kan komma att bli.

Tydligare handläggningstider

I tjänsten ska den sökande beskriva sin ansökan genom att svara på några frågor. Migrationsverket kan sedan presentera mer individanpassade handläggningstider än tidigare. Tjänsten kommer att visa handläggningstiderna i intervall och hur länge liknande ansökningar har handlagts, eftersom det idag inte går att ange en exakt tid.

Större förståelse

Tjänsten gör det också möjligt för Migrationsverket att beskriva hur den sökandes ansökan kommer att handläggas. En generell processkarta kommer att visas tillsammans med handläggningstiden.

Enkelt att hitta på startsidan

För att göra det enkelt för de sökande att hitta uppgifter om handläggningstiden har Migrationsverket publicerat tjänsten Tid till beslut direkt på startsidan för Migrationsverkets webbplats. På samma sida är det också möjligt att hitta information om hur man gör en ansökan, kontrollera en ansökan och boka tid för ett besök.

Testa tjänsten Tid till beslut.