Migrationsverket i Almedalen 2017

Migrationsverket fanns på plats i Almedalen från söndagen 2 juli till fredagen 7 juli. Vi hade skapat Migrationsplatsen – en samlingsplats för frågor om migration och mottagande.

Migrations­verket deltog i Almedalen med 19 seminarier om aktuella ämnen som återvändande, åldersbedömningar och säkerhetsläget i Afghanistan. Nu kan du se alla seminarier i efterhand på vår webbplats.