Fokusområden

Här listar vi några av de områden som vi får mest frågor på från media.

Asylprocessen
En asylansökan registreras vid någon av Migrationsverkets ansökningsenheter. I samband med registreringen hålls ett samtal, personen fotograferas och lämnar sina fingeravtryck. Vad händer sedan? Här finner du en övergripande och kortfattad beskrivning över hur asylprocessen går till.
Läs mer

Ensamkommade asylsökande barn
Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Sedan sommaren år 2006 har antalet ensamkommande barn ökat i stort sett oavbrutet, liksom behovet av överenskommelser med kommunerna om platser för både de asylsökande barnen och de barn som beviljats uppehållstillstånd.
Läs mer

Förvar
Migrationsverket övertog förvarsverksamheten från Polisen år 1997. Bakgrunden till att ansvaret för förvarsverksamheten övergick till Migrationsverket var att ett frihetsberövande med stöd av Utlänningslagen ansågs vara av mer civil prägel, då grunden till förvarstagandet inte var relaterad till polisiär eller straffande verksamhet.
Läs mer

Prognoser
Fyra gånger om året lämnar Migrationsverket prognoser till regeringen, över hur migrationen till Sverige bedöms se ut de närmaste åren. Prognoserna visar bland annat hur många asylsökande som väntas komma, hur många som bedöms ansöka om uppehållstillstånd för att arbeta och hur många som söker sig till Sverige för att de har anhöriga här.  
Läs mer

Språkanalyser
Migrationsverket använder i vissa fall språkanalyser när en asylsökande inte kan få fram annan tillräcklig bevisning för att visa vem han eller hon är. En språkanalys är ett utlåtande av en lingvist, som tillsammans med en språkkunnig person med språklig bakgrund från ett visst område, lyssnar på en bandinspelning. Tillsammans lämnar de ett utlåtande om språkets eller dialektens geografiska hemvist.
Läs mer

Säkerhetsarbete och incidenter
Vi får många frågor om myndighetens säkerhetsarbete och om hur vi förebygger incidenter på våra boenden och receptioner. Nedan följer en sammanställning på de vanligaste frågorna med tillhörande svar.
Läs mer

Säkerhetsärenden och krigsbrott
I regeringens instruktion till Migrationsverket står det att verket ska hjälpa Säpo att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism. Dessutom ska verket anmäla varje misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser till polisen. Migrationsverket har därför ett nära samarbete med Säpo och polisen.
Läs mer

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.