2016-06-01

Migrationsverkets asylboenden

Människor som söker skydd i Sverige har rätt till ett boende. Här kan du läsa mer om de boenden som Migrationsverket erbjuder asylsökande.

Människor som söker asyl i Sverige kan antingen ordna sitt boende själva eller få hjälp av Migrationsverket. Här kan du läsa mer om hur det går till när Migrationsverket bistår med boende och vilka olika typer av boenden som finns.

Boendeformer för asylsökanden.

Ankomstboende – registrering av asylansökan

När en person ansöker om asyl registrerar Migrationsverket först ansökan. Vi erbjuder då den asylsökande att bo i ett ankomstboende i närheten av Migrationsverkets kontor. Ankomstboenden finns bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Flen.

Migrationsverkets hyr fastigheterna och vi har egen personal som arbetar på dessa boenden.

Ankomstboenden när många människor söker asyl

Boende under asylutredning

När Migrationsverket har registrerat ansökan om asyl erbjuder vi boendeplats till de personer som inte ordnat boende på egen hand. Vi erbjuder boende under tiden som Migrationsverket utreder ansökan om asyl.

Lägenhet eller kollektivt boende

Migrationsverket strävar först och främst efter att erbjuda asylsökande boende i lägenheter så att de kan laga sin egen mat. Lägenheten kan delas av en familj eller av andra asylsökande. Migrationsverket hyr även större fastigheter där vår egen personal arbetar. Ett slags kollektivt boende med gemensamt kök där de asylsökande kan laga sin egen mat. Det kan handla om före detta student- eller äldreboenden.

Du som vill hyra ut till Migrationsverket kan läsa mer här.

Leverantör driver boendet

Om Migrationsverkets platser i lägenheter och kollektiva boenden inte räcker till så upphandlar vi boendeplatser. Upphandlade boenden bemannas och drivs av en leverantör. Det kan vara ett tidigare hotell, vandrarhem eller en stugby. I första hand försöker vi upphandla boenden med möjlighet att laga egen mat. I andra hand upphandlar vi boenden där leverantören ordnar mat.

Läs mer om upphandling av boenden här.

Bosättning i kommun – vid uppehållstillstånd

Asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige ska så snart som möjligt flytta från asylboendet till en bostad som en kommun ordnar, enligt Bosättningslagen.

Asylsökande kan också ordna boendet på egen hand och då kommer de inte att kommunplaceras eftersom de redan bor i en kommun

Läs mer om hur bosättningslagen fungerar.

Här bor de asylsökande

Under statistiksidorna hittar du information om hur många asylsökande som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem just nu och var de bor.

Andra benämningar på våra boenden

Ankomstboende

 • korttidsboende
 • transitboende
 • intransitboende
 • fördelningsboende.

Asylboende

 • långtidsboende
 • tillfälligt asylboende
 • steg 3-boende
 • externt anläggningsboende (ABE = lägenheter)
 • kollektivt anläggningsboende (ABK = större hyrda fastigheter)
 • tillfälligt anläggningsboende (ABT = upphandlad boendetjänst)
 • anläggningsboende (ABO = samlingsnamn för ABE, ABK och ABT).

För personer som ska lämna Sverige

 • utreseboende
 • förvar.