2017-11-22

Migrationsverkets asylboenden

Människor som söker skydd i Sverige har rätt till ett boende.

Här kan du läsa mer om de boenden som Migrationsverket erbjuder asylsökande och hur det går till när myndigheten planerar antalet asylboenden som behövs.