Beslut om ändring av asylsökandes rätt till bistånd enligt LMA

Riksdagen har beslutat att rätten till bistånd ska upphöra för personer som har ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga. Ändringen gäller inte barnfamiljer. Lagändringen trädde i kraft 1 juni 2016.  

Vad innebär lagändringen?
Rätten till bistånd enligt LMA* ska som regel upphöra för vuxna − dock ej barnfamiljer − när avvisnings- eller utvisningsbeslut får laga kraft eller när tidsfristen för frivillig avresa löper ut. Detta innebär att rätten till  dagersättning mm. och rätten till asylboende upphör.

Vad är skillnaden mot tidigare?
Enligt dagens regler upphör rätten till bistånd först när personen lämnar landet, även då det finns ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft.

Vilket datum börjar den nya lagen börja gälla?
Från den 1 juni 2016.

Vilka påverkas av ändringen i LMA?
Personer med ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga, eller där tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. Ändringen omfattar inte barnfamiljer (de som bor med barn under 18 år som de är vårdnadshavare för). 

Går det att få tillbaka rätten till bistånd?
Man kan få rätt till bistånd igen om Migrationsverket eller en domstol beviljar ny prövning av ärendet eller beslutar att tillfälligt avbryta avvisningen eller utvisningen, så kallad inhibition.

Läs mer på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur går en avhysning från Migrationsverkets boenden till?
Ansvaret för att avhysa personer från boenden ligger på andra myndigheter än Migrationsverket.

Migrationsverkets ansvar är att försöka förmå personen att lämna boendet frivilligt då rätten till boende upphör. Om personen inte vill lämna boendet frivilligt ska vi vända oss till Kronofogden och ansöka om en sk. vanlig handräckning. Kronofogden tar därefter ett beslut om att personen ska avhysas från boendet.

Polisen stöttar Kronofogden i de fall Kronofogden begär hjälp med att avhysa en person från Migrationsverkets boenden.

Migrationsverkets yttrande angående ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen om mottagande av asylsökande (pdf)PDF

*LMA, lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.