Bosättningslagen gäller sedan 1 mars 2016

Från 1 mars i år ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Totalt kommer 21 702 personer att omfattas av anvisningar för bosättning till kommuner i år. Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Vem ansvarar för vad under 2016?

  • Regeringen har fattat beslut om både läns- och kommuntal
  • Arbetsförmedlingen har tagit fram länstal
  • Länsstyrelserna har föreslagit kommuntal och ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna
  • Arbetsförmedlingen anvisar de flesta nyanlända − de som kan ha rätt till etableringsplan
  • Migrationsverket anvisar de övriga som saknar rätt till etableringsplan, samt kvotflyktingar.

Vem ansvarar för vad under 2017?

  • Regeringen beslutar om antalet som ska omfattas av anvisningar samt länstal
  • Länsstyrelserna fastställer kommuntal
  • Migrationsverket blir anvisande myndighet.

Vad innebär den nya lagen?

Den nya lagen innebär att en kommun ska kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd (Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning). Det innebär att från den 1 mars kommer anvisningar att kunna göras även till kommuner som inte har frivilliga överenskommelser om mottagande av nyanlända. Fram till den 1 mars kommer kommunerna kunna fortsätta att ta emot nyanlända inom det nuvarande systemet

Vilka omfattas av lagen?

Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och deras anhöriga. Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av lagen.

Ensamkommande barn som ej är kvotflyktingar regleras av en annan lagstiftning (lagen (1994:137) om mottagande av asylsö­kande m.fl. (LMA).

Varför införs den nya lagen?                                                          

Enligt regering och riksdag är det nödvändigt att alla kommuner tar ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

De flesta nyanlända med uppehållstillstånd löser sitt boende på egen hand. De som inte gör det blir kvar i Migrationsverkets boenden i väntan på en kommunplats, vilket fördröjer deras etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Vad avgör hur många nyanlända en kommun ska ta emot?

Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Vilka effekter kommer den nya lagen få?

Kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända än kommuner med sämre förutsättningar. Fler nyanlända får möjligheten att komma till kommuner där det finns goda etableringsförutsättningar.

Hur ser kommuntalen ut för 2016?

Länstalen och kommuntalen för 2016 framgår av Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som träder i kraft den 1 mars 2016. Länstalen grundar sig på ett förslag som har tagits fram av Arbetsförmedlingen. Länsstyrelsen i respektive län har fått i uppdrag att ta fram förslag till kommuntal för 2016, som sedan har fastställts av regeringen i en av förordningarna.

Fler frågor och svar

Bosättningslagen i korta drag

Schema över hur anvisning för bosättning går till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.