Säkerhetsarbete och incidenter

Vi får många frågor om myndighetens säkerhetsarbete och om hur vi förebygger incidenter på våra boenden och receptioner. Nedan följer en sammanställning på de vanligaste frågorna med tillhörande svar.

 • Har antalet incidenter ökat senaste åren jämfört med tidigare år?

  Vi ser att antalet incidenter har ökat jämfört med tidigare år. Varför antalet incidenter ökat kan bero på fler faktorer. Dels har vi fler anställda som har utbildats för att öka säkerhetstänket och fler sökande än någonsin inskrivna i vårt mottagningssystem. Många av de sökande bor trängre än tidigare och under längre tid då handläggningstiden ökat under 2015. Kombinationen av fler sökande, längre handläggningstider och en ökad medvetenhet om säkerhet har bidragit till att fler incidenter rapporteras in.

 • Hur förebygger vi incidenter på asylboenden och i våra receptioner?

  Migrationsverket förebygger hot och våld genom att utbilda vår personal. Personalen genomgår kontinuerligt riskanalyser för att öka säkerhetstänket. Vid behov finns väktare och ordningsvakt på en del boenden och i våra receptioner i förebyggande syfte om något oväntat skulle hända.

 • Hur hanterar vi bråk mellan asylsökande på våra boenden?

  Om en sökande känner sig utsatt eller blivit hotad bör man kontakta personalen på boendet eller Migrationsverkets personal. Om konflikter uppstår mellan olika grupper får de hanteras utifrån de förutsättningar som råder. Vid behov kan vi flytta de sökande som är drivande i konflikten till andra boenden och på så sätt återskapa tryggheten. Har någon utsatts för ett brott ska det polisanmälas. Det är polismyndigheten som utreder och rubricerar eventuella brott.

 • Tar Migrationsverket hänsyn till att sökande kan komma från två olika sidor av en konflikt?

  Migrationsverkets ambition är att alltid tillgodose sökandes önskemål så långt vi kan. Beroende på platstillgång så kan det under perioder vara svårt. Om konflikter uppstår får de hanteras utifrån de förutsättningar som råder.  Om sökande skulle ha utsatts för hot eller våld är det viktigt att ta kontakt med polisen, som ansvarar för att utreda händelsen.

 • Vilka åtgärder har Migrationsverket tagit för att förhindra bränder i asylboenden?

  Efter de bränder som skett på myndighetens asylboenden under hösten 2015, har Migrationsverket i samråd med polisen satt in extra bevakning, uppgifter om nya boenden har sekretessbelagts och både Migrationsverkets och leverantörers personal är extra vaksamma. Migrationsverket har ett nära samarbete med polis som ansvarar för säkerhetsbedömningarna.

 • Hur agerar vi om sökande vägrar bosätta sig i våra boenden?

  I de fall asylsökande inte själv kan ordna sitt boende är det Migrationsverkets ansvar att tillhandahålla tak över huvudet. Den sökande kan dock inte själv välja var placeringen blir. Om sökande inte accepterar det erbjudna boendet får sökande ordna det på egen hand.

 • Har hoten mot personal på asylboenden ökat?

  Migrationsverket upphandlar en tjänst av en leverantör. Det innebär att ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet för personalen i första hand är entreprenörens. Skulle det däremot komma indikationer på att entreprenören inte fullföljer sina åtaganden kommer naturligtvis Migrationsverket följa upp detta.

 • Vilket ansvar har Migrationsverket för leverantörens personal?

  Leverantören ansvarar för sina anställdas arbetsmiljö inklusive säkerhet och planerar, samt riskbedömer för sin personal. Om en händelse kräver polisanmälan eller anmälan till Arbetsmiljöverket ska leverantören göra den. Migrationsverket har goda samarbeten med leverantörerna.

 • Vem ansvarar för säkerheten på Migrationsverket?

  När ett brott begås anmäls detta alltid till polisen som utreder händelsen. Migrationsverket har också ett stort ansvar för att vidta nödvändiga åtgärder för att så långt det är möjligt säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för sina medarbetare och sökande. Vi har exempelvis väktare och ordningsvakter tillgängliga vid våra kundcenter, receptioner och i en del boenden ifall det skulle uppkomma någon ordningsstörning.

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.