Språkanalyser

Migrationsverket använder i vissa fall språkanalyser när en asylsökande inte kan få fram annan tillräcklig bevisning för att visa vem han eller hon är. Här finner du information om språkanalyser och hur dessa används vid bedömningen av att asylärende.

Vad är en språkanalys?

En språkanalys är ett utlåtande av en lingvist, som tillsammans med en språkkunnig person med språklig bakgrund från ett visst område, lyssnar på en bandinspelning. Tillsammans lämnar de ett utlåtande om språkets eller dialektens geografiska hemvist. Bedömningen handlar inte om var den som talar har sin geografiska hemvist, utan man bedömer var den talade dialekten har sin hemvist.

Varför använder Migrationsverket språkanalyser?

Den asylsökande är i en utsatt situation och kan ha svårt att själv få fram tillräcklig bevisning för att visa vem man är och varifrån man kommer. Då har Migrationsverket ett utredningsansvar att stötta och ge den sökande andra redskap för att göra sin berättelse trolig. Språkanalyser kan vara en sådan sak.

Enligt svensk rätt har den asylsökande bevisbördan för att visa vem man är. Hur kan en asylsökande styrka sin identitet om han eller hon inte har några handlingar?

Den sökande får ett svårt bevisläge utan handlingar. Då måste den sökande antingen lämna en väldigt sammanhängande och trovärdig berättelse om sin bakgrund, eller på andra sätt försöka få fram bevisning. Vittnen, personer hemifrån som man kontaktar på något sätt osv. Ytterst kan en dialekt ha ett visst bevisvärde och vara en pusselbit bland flera i den slutliga bedömningen.

Kan en språkanalys styrka identiteten för den asylsökande?

Det räcker för en asylsökande att göra sin identitet sannolik och sedan också sin berättelse.  

Vilken betydelse har en språkanalys i den samlade bedömningen av ett asylärende?

I normalfallet är det en pusselbit bland många andra. Störst betydelse har den långa intervju och de handlingar som eventuellt visas upp i samband med den. I ärenden där det står och väger kan en språkanalys vara till den asylsökandes fördel, enligt principen om benefit of a doubt (tvivelmålets fördel).  

Varför gör inte Migrationsverket själva de här analyserna?

Delvis handlar det om objektiviteten i analyserna, och delvis är det en specialistkompetens, framförallt lingvistkompetensen, som myndigheten inte har.

Finns det en risk för att människor måste återvända till fel länder på grund av en språkanalys?

Nej. Efter verkets och domstolens beslut så tar ett omfattande identifieringsarbete vid. För att ett land ska ta emot en person krävs att verket kan bevisa att personen är medborgare i landet som personen ska återvända till. Personens medborgarskap måste verifieras, och det är en helt annan sak än de sannolikhetsbedömningar som kan göras i ett asylärende. Det finns en naturlig säkring i systemet genom att länderna ansvarar för sina medborgare, och tar emot dem och endast dem.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-09

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.