MIG Talks

MIG Talks är en kommunikationssatsning för att sprida kunskap om migrationen till Sverige. Genom satsningen skapas ett forum för utbyte av information, erfarenheter och perspektiv mellan nya invånare och olika samhällsaktörer. Målet är att bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal om migration.

Migration handlar om mig

Satsningen genomförs i form av en tematisk samtalsserie i fyra delar som belyser skälen och drivkrafterna bakom migration. Kunskapsspridning sker via digitala kanalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med MIG Talks webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som nav.

Berättelserna och perspektiven hos människorna som flyttar hit är grunden för kunskap om drivkrafterna och skälen bakom migrationen till Sverige. Därför ges människorna bakom migrationsstatistiken en framträdande roll inom MIG Talks. Totalt involveras 100 invånare som har flyttat till Sverige under åren 2010-2015.

MIG Talks genomförs på initiativ av Migrationsverket. Bakom satsningen står en rad aktörer från samhällets olika arenor: Delegationen för Migrationsstudier (DELMI), Kulturrådet, Nordiska museet, Sveriges Internationella Talanger, Stockholms Stadsbibliotek, Stockholms Konstnärliga Högskola, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Svenska Institutet, Invest Stockholm, The Local, Riksidrottsförbundet, Röda Korset och UNHCR. 

Följ MIG Talks på Facebook www.facebook.se/migtalkslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i Twitter #MIGTalkslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs berättelserna på www.migtalks.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-03

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.