Nyhetsarkiv

 • 2018-01-31

  Särskild genomgång av läget i Afghanistan

  Migrationsverket har tidigare i veckan haft en särskild genomgång av säkerhetsläget i Afghanistan, med anledning av de senaste attackerna i landet. I nuläget görs inga ändringar i den juridiska bedömningen av ärenden från Afghanistan, men säkerhetsläget följs mycket noggrant.
 • 2018-01-19

  Nytt ställningstagande om Irak

  Situationen i Irak har förändrats på flera sätt det senaste året, inte minst på grund av att IS förlorat all sin territoriella kontroll. Migrationsverket har därför gjort en ny bedömning av säkerhetsläget i landet.
 • 2018-01-17

  Förenklad prognos: Små skillnader från oktoberprognosen

  Migrationsverket gör mindre justeringar av prognosen jämfört med den bedömning som gjordes i oktober. Det visar den förenklade prognos som myndigheten lämnar till regeringen idag.
 • 2018-01-17

  Tomtförfrågan om nytt förvar i norra Sverige

  Migrationsverket har regeringens uppdrag att utöka antalet förvarsplatser i bland annat norra Sverige. Därför skickar verket, genom byggkonsultföretaget Sweco, nu ut en förfrågan till tre kommuner om tomtmark för ett nytt förvar med ett 40-tal platser. De tre kommunerna är Luleå, Umeå och Östersund.
 • 2018-01-16

  Fortsatt ökat antal fall av människohandel

  Antalet rapporterade fall av människohandel som Migrationsverket har tagit emot ökade med 30 procent under 2017 jämfört med året innan. Därmed fortsätter trenden av att rapporterna ökar.
 • 2018-01-11

  Fler georgier söker asyl i Sverige

  Antalet asylsökande från Georgien har ökat sedan landet blev viseringsfritt gentemot Schengen-länderna i mars 2017. Ökningen har varit särskilt tydlig under senhösten och georgier utgör just nu den näst största gruppen asylsökande i Sverige.
 • 2018-01-01

  Migrationsverket har nått målen för 2017

  Migrationsverket har nått målen för handläggningen av ärenden 2017. Det visar den preliminära årsstatistiken.
  – Årets resultat är mycket bra och ligger inom felmarginalen för prognosen. Vi har klarat detta tack vare mycket goda insatser av våra medarbetare. Jag beklagar väntetiderna för de sökande, men vi har nu brutit en negativ trend, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.