Nyhetsarkiv

 • 2018-11-23

  En osäker framtid siktas i prognosen

  En alltför liten myndighetsbudget de kommande åren riskerar att slå mot Migrationsverkets fortsatta utveckling. Det slås fast i Migrationsverkets senaste prognos. 
    – En prognos är inte en budget, men nu visar den vad som händer om vi inte får mer pengar, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.
 • 2018-11-16

  Migrationsverkets arbete bakom många polisanmälningar om människohandel

  Migrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till polisen.
  – Den ökning vi sett de senaste åren beror till stor del på att Migrationsverket identifierar och rapporterar fler fall till oss, säger Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie och nationell rapportör i människohandelsfrågor på polisen.
 • 2018-11-15

  Många blir offer för människohandel på vägen till Sverige

  Under 2017 identifierade Migrationsverket 444 personer som misstänkta offer för människohandel. En tredjedel av dem uppger att de har blivit utsatta under resan till Sverige. Det kan bland annat handla om organhandel, prostitution och tvångsarbete.
 • 2018-11-14

  Migrationsöverdomstolen medger lättnad för familjeåterförening

  Migrationsöverdomstolen har i en dom bedömt att begränsningarna av familjeåterförening i den tillfälliga lagen strider mot Europakonventionen.
 • 2018-11-13

  Remissyttrande: Migrationsverket vill att mottagningssystemet reformeras

  Arbetet med mottagandet av asylsökande behöver reformeras. Staten bör dock ha kvar ansvaret för mottagandet, och kommunerna ansvaret för etableringen. Det skriver Migrationsverket i sitt remissyttrande om mottagandeutredningen.
     – Reformen behöver utgå från nuvarande situation och inte från de förhållanden som rådde 2015 och framåt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.
 • 2018-11-05

  1 060 personer har hittills fått uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen

  En månad har passerat sedan Migrationsöverdomstolen gav grönt ljus för att tillämpa den nya gymnasielagen. Under denna månad har Migrationsverket beviljat 1 060 personer uppehållstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-11

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.