Migrationsverket logotyp

Nyhetsarkiv

 • 2019-12-19

  Barnkonventionen ny lag − men ingen ny regel för uppehållstillstånd

  Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och det innebär att barn tydligare får rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Barnkonventionen blir en av flera lagar som Migrationsverket tar hänsyn till i barns ärenden.– Barnperspektivet stärks, men lagen i sig ger ingen ny rätt för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är viktigt att säga eftersom vi hör att de förväntningarna finns, säger biträdande rättschef Carl Bexelius.
 • 2019-12-18

  Nya regler för asylsökande som vill ordna eget boende

  Den 1 januari 2020 träder nya regler i kraft för asylsökande som väljer att ordna eget boende, EBO. Reglerna börjar tillämpas den 1 juli 2020 och innebär att den sökande kan förlora sin dagersättning om personen bosätter sig i områden som har socioekonomiska utmaningar.
 • 2019-12-17

  Större tyngd på individuella skyddsskäl i irakiska asylärenden

  Individuella skyddsskäl blir viktigare för att få uppehållstillstånd i Sverige som asylsökande från Irak. Det framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket.– Intensiteten i konflikten i landet har i ett längre perspektiv minskat, säger verkets rättschef Fredrik Beijer.
 • 2019-12-05

  Så arbetar Migrationsverket med rättsliga ställningstaganden

  En varaktig förändring i ett land som många asylsökande kommer ifrån kan innebära att Migrationsverket beslutar om att ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande. Syftet är att stötta dem som prövar asylansökningar och därmed bidra till enhetliga och rättssäkra bedömningar.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?