Nyhetsarkiv

  • Nu finns den första förteckningen över områden som omfattas av nya EBO-regler

    25 av 32 kommuner har nu anmält vilka delar i kommunen de anser har sociala och ekonomiska utmaningar. Elva av dessa har anmält hela sin kommun. De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de aktuella områdena kommer som huvudregel att förlora rätten till dagersättning.
  • Så arbetar Migra­tions­verket med att begränsa smitt­sprid­ning på boenden

    För att minimera smittspridningen av coronaviruset på Migrationsverkets boenden har en rad åtgärder vidtagits, exempelvis att asylsökande placeras glesare och särskild hänsyn tas till asylsökande som tillhör riskgruppen.– Så långt det är möjligt placerar vi färre asylsökande på kollektiva boenden, säger Jennie Sörman, processansvarig för mottagning och boende vid Migrationsverket.
  • Fortsatt goda resultat i arbetet mot organiserad brottslighet

    Den årliga återrapporteringen i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet är nu klar och lämnad till regeringen. Rapporten visar bland annat att stora belopp, pengar som förvärvats genom kriminalitet, kunnat återkrävas till välfärdsmyndigheterna.

Sidan senast uppdaterad: 2021-07-16