Nyhetsarkiv

  • Studier på campus avgörande för höstens utländska studenter

    Tusentals utländska studenter väntas ansöka om uppehållstillstånd för studier inför höstterminen. Eftersom ett av kraven för att beviljas tillstånd är fysisk närvaro riskerar studenterna att få problem om undervisningen fortsätter på distans nästa läsår. Lärosätenas ambition att undervisningen sker på campus kommer därför att vara avgörande för studenterna.
  • Osäkert kring bärplockning och andra säsongsarbeten

    Under senvåren brukar tusentals ansökningar om arbetstillstånd för säsongsbetonade arbeten som exempelvis bärplockning och skogsplantering ha kommit in till Migrationsverket. Nu är de långt färre. Orsaken är möjligheterna för utländsk arbetskraft att komma till Sverige just nu är begränsade på grund av coronapandemin.
  • Prognosen för flera ärendeslag justeras nedåt på grund av pandemin

    Liksom stora delar av samhället påverkas även Migrationsverket av den pågående coronapandemin. Myndighetens majprognos innebär därför sänkta antaganden inom flera ärendekategorier, såsom asyl återvändande och arbetstillstånd.– Samtidigt är osäkerheten nu betydande. Allt hänger på hur långvariga pandemins effekter blir, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Sidan senast uppdaterad: 2021-07-16