Nyhetsarkiv

  • Migrationsverket börjar tillämpa en lista över säkra ursprungsländer

    Den 1 maj 2021 genomfördes en regeländring som gav Migrationsverket rätt att upprätta och tillämpa en lista över de länder som anses vara säkra ursprungsländer för asylsökande. Nu är listan fastställd och gäller med omedelbar verkan.
  • Upp till 5 000 ansök­ningar för bärploc­kare väntas

    Förra året orsakade coronapandemin begränsningar för utländsk arbetskraft att komma till Sverige. Nu är utländska medborgare som har uppehållstillstånd undantagna det tillfälliga inreseförbudet.– Hittills har vi fått in cirka 2 500 ansökningar för bärplockare i år och vi räknar med att få in upp mot 5 000, säger Erik Holmgren, enhetschef på arbetstillståndsenheten på Migrationsverket.
  • Migrationsverket yttrar sig om förslag till förbättrat system för arbetskraftsinvandring

    Migrationsverket har yttrat sig om en utredning från regeringen som ska lämna förslag på åtgärder för att attrahera internationell kompetens och stärka arbetskraftsinvandrarens ställning på arbetsmarknaden. Migrationsverket är positiv till flera av förslagen, men pekar samtidigt på att utredningen behöver förtydligas i vissa delar.

Sidan senast uppdaterad: