Nyhetsarkiv

  • Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan

    Migrationsverket har tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan, som utgår från Europeiska stödkontoret för asylfrågors (EASO) Country Guidance. I samband med detta tas tidigare beslut om verkställighets- och beslutsstopp bort.
  • Migrationsverket stoppar utvisningar av tigreaner till Etiopien

    Migrationsverket har beslutat att för närvarande inte utvisa personer med tigreansk etnicitet till Etiopien. Bakgrunden är rapporter om bland annat etnisk profilering, frihetsberövanden och övergrepp mot tigreaner i Etiopien utanför Tigray.
  • Informationsinsats mot arbetslivskriminalitet

    Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet. Det är huvudbudskapet i den informationsinsats som Migrationsverket tillsammans med sju andra myndigheter lanserar idag, den 2 november.

Sidan senast uppdaterad: