Nyhetsarkiv

  • Sex av tio ukrai­nare kvar i samma kommun

    Sedan den 1 juli har cirka 11 000 personer från Ukraina anvisats till en svensk kommun. Runt 60 procent av dem kan bo kvar i samma kommun som de tidigare vistats i och cirka 30 procent får flytta till en närliggande kommun.
  • Nu erbjuds Migrationsverkets service på fler orter

    Samverkan mellan Migrationsverket och Statens servicecenter utökas. Från och med 22 augusti erbjuds allmän service för Migrationsverkets räkning på fler statliga servicekontor.
  • Migra­tions­verket lämnar förslag om länstal av nyan­lända för 2023

    Migrationsverket föreslår till regeringen att 8 200 kvotflyktingar och före detta asylsökande i Migrationsverkets boenden som har beviljats uppehållstillstånd ska anvisas till kommunerna under 2023. I förslaget framgår också fördelningen mellan länen.

Sidan senast uppdaterad: