2017-01-03

Lagändringar som påverkar Migrationsverket från 1 januari

Från årsskiftet träder lag- och regeländringar i kraft som berör Migrationsverket.

En viktig ändring är att möjligheterna för asylsökande att få praktikplats fasas ut. I stället övergår ansvaret till Arbetsförmedlingen, och praktiken omfattar då istället personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. Läs mer här.

Bosättningsuppdraget övergår helt till Migrationsverket från Arbetsförmedlingen från och med 1 januari.

EU-direktiv

Ett nytt EU-direktiv som träder i kraft 1 januari har som syfte att se till att alla medlemsstater i EU behandlar asylansökningar på liknande sätt. Det innebär bland annat att beslut om skydd ska fattas snabbare, att besluten ska vara mer rättvisa och hålla högre kvalitet. Den svenska lagstiftningen ligger redan till stora delar på den nivå som direktivet kräver, men inom vissa områden behöver svensk lag kompletteras för att Sverige fullt ut ska leva upp till direktivets krav.

Till exempel gäller från 1 januari att om Migrationsverket fattar beslut om omedelbar verkställighet av en avvisning (gäller uppenbart ogrundade asylansökningar och Dublin-ärenden) och beslutet överklagas, så ska migrationsdomstolen pröva om avvisningen ska avbrytas tills vidare. Avvisningen får då inte genomföras förrän överklagan prövats. Fram till årsskiftet kunde avvisningen verkställas innan domstolens beslut var fattat.

Läs mer om direktivet och konsekvenserna här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster