2017-01-17

Snabbare och enklare utresor via utreseboenden

Migrationsverket har utreseboenden i Malmö, Göteborg, Uppsala och Knivsta. Syftet är att arbeta smartare med utresor som sker självmant.
Ett av utreseboendena ligger i Åby utanför Uppsala i en före detta öppen kriminalvårdsanstalt. Härifrån är det inte långt till Arlanda där alla utresor sker.

Utreseboendet i Åby.

Boendet är inrymt i låga gula byggnader och en röd stuga. Här finns det plats för 157 personer som ska lämna Sverige efter att tidigare ha sökt asyl. Det finns små enkelrum för ensamstående och större rum för familjer. Personalen har sina lokaler i ett särskilt hus.

– Det är väldigt bra att vi finns nära personerna som ska lämna Sverige. Personalen behöver inte skicka några kallelser till möten utan kan gå runt i boendet och arbeta snabbt. Vi kan bli klara med en enkel utresa på två dagar, men det vanliga är att det tar omkring två veckor, säger Stewe Simson, enhetschef.

En annan fördel är att samtalen om utresan kan pågå hela tiden och att alla på boendet är på väg att lämna Sverige.

Bara personer som åker hem självmant

– Vi tar bara emot personer som bestämt sig för att resa från Sverige självmant. Men det händer att de ångrar sig och då för vi samtal om det. Ibland kommer vi dock till en punkt där personen vägrar att lämna landet. Då fattar vi beslut om förvar och överlämnar ärendet till polisen. Det händer ett par gånger varje månad, säger Stewe Simson.

Han berättar att de flesta som verkligen accepterar att de fått avslag på sina asylansökningar reser hem på egen hand utan att passera Migrationsverkets utereseboenden.

Många Dublinärenden

Ungefär 80 procent av de som lämnar Sverige via utreseboendet i Åby har ärenden som ska prövas av en annan EU-stat enligt Dublinförordningen. De övriga har återtagit sina asylansökningar eller ska lämna Sverige på grund av att deras utvisningsbeslut vunnit laga kraft.

En annan grupp som passerar utreseboendet är personer som Sverige accepterat att ta tillbaka från något annat EU-land enligt Dublinförordningen. Det rör sig om 30 personer i månaden.

Det är välkänt att många personer som ska överföras till andra Dublinstater ofta avviker.

– Det stämmer. Men de avviker nästan aldrig här utan innan de kommit hit, säger Stewe Simson.

Under förra året meddelade Migrationsverket mottagningsenheter att 3 718 personer var på väg till Åby, av dem kom 2 565 fram.  Av dem som kommer till utreseboendet i Åby reser 92 procent ut ur Sverige. Det handlar om 50-60 personer varje vecka.

Utreseboendena skiljer sig något åt

Migrationsverkets olika utreseboenden har lite olika profil på sin verksamhet. Malmö har exempelvis ofta personer som ska återvända till länderna på Balkan. Därifrån arrangeras då och då särskilda flygresor med många personer som ska återvända. I oktober åkte exempelvis 47 personer tillbaka till Albanien med ett samma flyg. I Göteborg ligger fokus på personer som ska resa ut via flygplatsen i Landvetter.

Specialister på utresor

Utreseboendet i Åby har 25 medarbetare som alla är specialiserade på utresor.

– I vår verksamhet är det väldigt viktigt att känna till den rättsliga grunden för alla typer av åtgärder och den kunskapen har vi skaffat oss. Därför svarar vi gärna på frågor från andra delar av verksamheten, säger Stewe Simson.

I början av januari har utreseboendet ett 50-tal inskrivna. Den största gruppen, en tiondel, är från Afghanistan. Totalt sett finns 15 nationaliteter representerade.

Start i maj 2014

Utreseboendet i Åby öppnade i maj 2014. Ett viktigt syfte med utreseboendena är att frigöra boende­platser på mottagningsenheterna. En annan är att förkorta tiden från beslut till utresa genom olika samordningsvinster.

– Vi tycker att verksamheten fungerar bra. Men det ligger i sakens natur att de som ska lämna Sverige sällan tackar oss, säger Stewe Simson.