2017-01-26

”Vi förstår engagemanget – men vi kan inte fatta beslut som går emot lagarna”

Den senaste tiden har rapporteringen i tidningar, radio och TV om 9-åriga Marwa engagerat och upprört många. Migrationsverket vill därför förtydliga och förklara omständigheterna i fallet, och ge en generell bild av förutsättningarna för myndighetens arbete.

– Vi som arbetar på Migrationsverket förstår att öden som Marwas väcker känslor. Det är också viktigt och bra att privatpersoner och media uppmärksammar det man uppfattar som missförhållanden – det visar på medmänsklighet och engagemang, något vi som arbetar här också känner, säger tillförordnade kommunikationsdirektören Fredrik Bengtsson. 

Migrationsverkets arbete styrs av lagar beslutade av Sveriges riksdag. Lagarna finns där för att bland annat tala om när man kan beviljas uppehållstillstånd och när man inte kan det. Lagstiftningen finns också som ett skydd för dem som söker uppehållstillstånd – för att säkra att de får en rättssäker prövning av sitt ärende, vilket bland annat betyder att alla ska bedömas lika inför lagen.  

Alla avslagsbeslut fattade av Migrationsverket kan också överklagas till domstol. Det har även gjorts i fallet med Marwa. Domstolen kom fram till samma slutsats som Migrationsverket: Lagens krav för att kunna bevilja uppehållstillstånd var inte uppfyllt. 

Grundläggande krav

För att en förälder i Sverige ska kunna återförenas med sitt barn här i Sverige behöver ett par grundläggande krav uppfyllas enligt den svenska lagstiftningen. Barnet måste ha ett pass och i de fall föräldern inte har ensam vårdnad måste den andra vårdnadshavaren ha lämnat sitt medgivande till att barnet flyttar hit.

– Det här finns som ett skydd för barnet, för att barnet ska ha rätt till båda sina föräldrar och att inga barn ska kunna föras bort mot en vårdnadshavares vilja, säger Fredrik Bengtsson. 

Man kan göra undantag från passkravet i vissa fall, men när det gäller Marwas hemland Marocko finns en fungerande folkbokföring.  

– Det bör alltså vara möjligt att få fram ett pass som styrker Marwas identitet, säger Fredrik Bengtsson. 

Ordnat mottagande krävs

Även efter att ett ärende prövats av domstol finns möjligheten att lägga fram nya bevis, till exempel nya dokument, för Migrationsverket. De nya bevisen prövas av Migrationsverket, vilket i vissa fall kan göra att det ursprungliga beslutet ändras. 

I de fall ett barn ska återvända ensamt till sitt hemland krävs ett ordnat mottagande. Det betyder oftast att det finns en vårdnadshavare i hemlandet som barnet har nära anknytning till. Om ett ordnat mottagande inte kan garanteras så genomförs inte en utvisning. 

– Det är som sagt viktigt och bra att myndigheter och domstolar granskas. Men enskilda tjänstemän kan inte och ska inte fatta beslut som går mot lagar beslutade av Sveriges riksdag. Det skulle inte heller vara något som leder till bättre och mer rättsäkra beslut i framtiden, säger Fredrik Bengtsson.