2017-01-30

Varsel lagt till Arbetsförmedlingen angående omställning i region Mitt

I dag, måndag, varslar Migrationsverket i region Mitt Arbetsförmedlingen om att regionen vid kommande årsskifte kommer att ha 300 färre medarbetare. Samtliga län och orter i regionen berörs av varslet. Minskningen kommer att i första hand ske genom omplaceringar och naturliga avgångar, men uppsägningar kan inte uteslutas.

Arbetet med omställningen för att anpassa Migrationsverket till färre asylsökande och en minskad budget fortsätter. Region Mitt har därför i dag, måndag, formellt varslat Arbetsförmedlingen om de planerade neddragningarna. Enligt varslet berörs länen i regionen i olika omfattning:

  • Värmlands län, 60 anställda
  • Gävleborgs län, 60 anställda
  • Västmanlands län, 55 anställda
  • Dalarnas län, 50 anställda
  • Örebro län, 45 anställda
  • Uppsala län, 30 anställda.

Medarbetare, de fackliga organisationerna och arbetsmiljöombud har informerats av arbetsgivaren under måndagen. Region Mitt har i dag cirka 1 100 medarbetare.

– Exakt hur olika orter och enheter inom länen kommer att påverkas återstår att se. Lokala arbetsgrupper arbetar nu med att planera omställningen och ta fram förslag på en organisationsstruktur. Förhandlingar ska genomföras med arbetstagarorganisationerna lokalt och regionalt. Målet är att hitta så bra lösningar som möjligt för de medarbetare som berörs, säger tillförordnad regionchef Magnus Önnestig.

Omställningen kommer att beröra hela Migrationsverket. Enligt Kristina Hwargård, tillförordnad HR-direktör, pågår planeringsarbetet i hela verket.

– Omställningen kommer att se olika ut i olika delar av landet. Nu är vi i början av en process som kommer att pågå under några år för att anpassa verksamheten till ett nytt läge med färre asylsökande och därmed en minskad budget. Olika verksamheter och regioner påverkas på olika sätt och vid olika tidpunkter, säger hon.

Migrationsverket har i dag cirka 8 400 medarbetare.