2017-01-31

Migrationsverkets mottagningsenheter i Mora och Sandviken läggs ned

10 medarbetare i Mora och 21 i Sandviken fick idag, tisdag, information om att myndighetens enheter på orterna läggs ned.
   – Det är naturligtvis inte ett besked man vill ge. Men det är en naturlig följd av ändrade förutsättningar, säger regionchef Magnus Önnestig.

Nedläggningen är ett led i Migrationsverkets omställningsarbete, till följd av färre asylsökande som i sin tur lett till en avveckling av boenden för asylsökande. Mora stänger 1 april och Sandviken 1 juni.

Det är beslutat att verksamheten på respektive ort läggs ned men ingenting är klart rörande medarbetarna.

– Personalens kompetens och intressen ställs mot verksamhetens behov i en kommande inventering. Målet är att hitta så bra lösningar som möjligt för de medarbetare som berörs, säger Magnus Önnestig.

Region Mitt har inte för avsikt att lämna fler orter under 2017 utifrån de fakta som finns idag.