2017-02-07

Prognos: Stora utmaningar för Migrationsverket väntar under 2017

Färre människor söker asyl i Sverige, men utmaningarna är fortsatt stora. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.
I år behöver myndigheten fatta fler beslut än någonsin i alla typer av ärenden, både asyl- och tillståndsärenden.
– I takt med att vår mottagningsverksamhet minskar kan vi fokusera mer på att pröva ärenden så att fler får sina beslut, säger Veronika Lindstrand Kant, tf. biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen är antalet personer som veckovis söker asyl i Sverige lägre än på fem år. Anledningen är att framkomligheten på väg till och genom Europa fortsätter att begränsas, bland annat genom EU:s överenskommelse med Turkiet, gränskontroller i Europa och en mer restriktiv migrationspolitik i enskilda länder. 

Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 25 000 och 45 000 personer att söka asyl i Sverige under året. Planeringsantagandet* är 34 700 personer, vilket är 2 000 färre jämfört med förra prognosen i oktober 2016. Prognosen för 2018 är 25 000–65 000 asylsökande med ett planeringsantagande på 35 000 personer, vilket är 5 000 färre jämfört med förra prognosen. 

Enligt prognosen är planeringsantagande för ensamkommande asylsökande barn 2 400 under 2017 och 2 900 under 2018, vilket inte innebär någon skillnad jämfört med förra prognosen.  

Mer fokus på prövning

Med färre asylsökande till Sverige kommer behovet av en omfattande mottagningsverksamhet att minska. Fokus kommer istället att riktas mot att fatta så många beslut som möjligt i alla kategorier: till exempel asyl, anknytning och arbetsmarknad.

– Förra årets kraftsamling ledde till att Migrationsverket kunde avgöra 112 000 asylärenden, nästan en fördubbling jämfört med 2015. Nu gäller det att dra nytta av de erfarenheterna i framförallt arbetsmarknads- och anknytningsärendena, säger Veronika Lindstrand Kant.

I takt med att antalet inskrivna asylsökande minskar i mottagningsverksamheten kommer Migrationsverket fortsätta avveckla asylboenden runt om i landet. Bedömningen är att 29 000 platser avvecklas under 2017. 

Bosättning i kommunerna kulminerar under 2017

I år kommer behovet av bosättning i kommunerna vara som allra störst som en följd av att så många sökte asyl hösten 2015 och att många av dessa nu fått eller kommer att få beslut. 

Enligt prognosen kommer omkring 26 500 personer vara i behov av anvisning till en kommun enligt bosättningslagen. Hur många som kan anvisas beror på de länstal som regeringen väljer att slå fast. 

Verksamhets- och utgiftsprognos 2017-02-07PDF

*Prognosen utgår från ett övre och ett nedre scenario samt ett planeringsantagande däremellan, vilket är det scenario som Migrationsverket planerar utifrån. 

Fakta om Migrationsverkets- och utgiftsprognos

Migrationsverket ska redovisa anslagsprognoser för 2017–2021 vid fem tillfällen under året. Fyra gånger om året lämnas kommenterade prognoser till Regeringskansliet. Nästa prognos kommer i april 2017.