2017-03-09

Sverige föreslås få 200 miljoner kronor i nödhjälp från EU

EU-kommissionen har gett Sverige ett förhandsbesked om att vårt land ska få nästan 200 miljoner kronor i nödmedel. Pengarna är avsedda för de extraordinära kostnader som Migrationsverket fortfarande har för asylsökande som kom hösten 2015.

– Biståndet ska täcka en del av kostnaderna för tillfälliga boenden under våren, säger Katarina Wåhlgren, enhetschef på Migrationsverket.

Sverige har tidigare fått 326 miljoner kronor

För drygt ett år sedan beviljade Europeiska kommissionen Sverige 326 miljoner kronor i nödmedel på grund av det stora antalet människor som sökt asyl här. Pengarna kom från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

På uppdrag av regeringen skickade Migrationsverket i maj 2016 in en ny ansökan om drygt 1 miljard kronor i bistånd från samma fond.

– Vi har sedan haft kontakt med kommissionen i olika omgångar och nu har vi fått ett preliminärt besked om att Sverige kommer att beviljas nästan 200 miljoner kronor. Vi är mycket glada för detta besked, säger Katarina Wåhlgren.

Vinjett för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond

Biståndet är avsett för att finansiera delar av verkets tillfälliga boenden för asylsökande under perioden februari till maj i år.