2017-03-14

Migrationsverket anpassar verksamheten i region Väst

Region Väst räknar med att bli runt 75 färre årsarbetare inom mottagningen under 2017. Verksamheten måste anpassas till behov och budget. – Vi minskar inom mottagning och försöker fördela tjänsterna på bästa sätt mellan orterna. Samtidigt behöver vi fler som jobbar med tillståndsärenden, säger regionchef Marcus Toremar.

Migrationsverket fortsätter att planera för en minskad organisation från 2017 och framåt. Bakgrunden är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. I hela landet ska 180 boenden avvecklas under våren och i region Väst avvecklas 22 boenden.

Mottagningen i regionen minskar

I region Väst, liksom i övriga regioner, minskar behovet av antal årsarbetare* inom mottagningen. Under hösten 2017 behöver antalet minska med cirka 75 årsarbetare från dagens cirka 400 årsarbetare. Den övergripande målsättningen är att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns hos befintliga medarbetare så långt som det är möjligt.

− Vi ser över vilka arbetsuppgifter som ligger på mottagningen och hur de kan fördelas på bästa sätt mellan orterna, säger regionchef Marcus Toremar.

Finns kvar på alla orter trots minskningen

Regionen kommer att ha kvar sin verksamhet på alla orter där man finns idag, men några orter berörs mer av förändringen. Mariestad minskar med 25 årsarbetare, Vänersborg med 26 årsarbetare och Halmstad med 21 årsarbetare.

− För oss är det viktigt att ha kvar verksamhet på alla orter, dels på grund av antalet sökande, dels på grund av de geografiska avstånden i regionen, säger Marcus Toremar.

Mottagningsenheter har blivit tillståndsenheter

För att minska antalet årsarbetare inom mottagningen och samtidigt öka kapaciteten inom tillståndsprövningen, har mottagningsenheten i Falkenberg och en av mottagningsenheterna i Borås omvandlats till tillståndsenheter.  Regionen har också börjat hantera arbets- och studerandetillstånd. Under året ska regionen avgöra totalt 22 200 tillståndsärenden.

− Vi tar ett krafttag inom tillståndsprövningen, och även inom asylprövningen har vi mycket att göra detta år, säger Marcus Toremar.

Antalet årsarbetare inom asylprövningen behöver öka något under årets första månader för att därefter ligga konstant under året. Regionen ska avgöra 12 000 asylärenden och utreda 7 900 asylärenden till och med sista augusti i år.

Nästa steg i regionens omställning

I dagsläget finns inte någon konstaterad övertalighet och det är för tidigt att säga hur många som kommer att varslas om uppsägning. De fackliga representanterna och medarbetare i regionen är informerade.

Region Väst

Migrationsverket har i dag 900 årsarbetare i region Väst. Hela myndigheten har cirka 8 400 medarbetare. Samtliga regioner har påbörjat omställningsarbetet.

Region Väst omfattar Migrationsverkets verksamhet i Hallands län och Västra Götalands län.

Du hittar Migrationsverkets regionindelning här (pdf)PDF

Läs även en tidigare nyhet från 19 januari: Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation

*Antal årsarbetare och antal medarbetare är inte samma sak.