2017-03-14

Migrationsverket förtydligar:
Vi har inte omtolkat utlänningslagen

Migrationsverket har inte tolkat om utlänningslagen i strid med Stefan Löfvens intentioner så som Aftonbladet påstått i en ledartext.

På Aftonbladets ledarsida den 12 mars skriver Anders Lindberg under rubriken ”Sverige bör inte kasta ut flyktingbarnen” om de barn utan vårdnadshavare som sökt asyl i Sverige. Texten bygger i stora delar på en intervju med juristen Viktor Banke inför utgivningen av hans nya bok.

Viktor Banke är särskilt kritisk till att Migrationsverket ”tolkat om” utlänningslagen så att de ensamkommande barnen bara får tillfälliga uppehållstillstånd och kan utvisas när de fyller 18 år. När Stefan Löfven införde sitt ”andrum” med skärpt flyktingpolitik den 24 november 2015 sa han uttryckligen att de barn som kommit innan dess skulle undantas, citeras Viktor Banke.

Det är viktigt att poängtera att majoriteten av de barn utan vårdnadshavare som kom till Sverige hösten 2015, och som fått uppehållstillstånd, har bedömts ha skyddsskäl och därför beviljats permanent uppehållstillstånd. Sedan september 2016 har Migrationsverket beviljat 1 807 barn från Afghanistan uppehållstillstånd, varav 57 procent fått permanent uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov.

Den ”omtolkning” som nämns i artikeln handlar om vårt rättsliga ställningstagande om så kallade praktiska verkställighetshinderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där redogörs för när ett barn, utan vare sig skyddsskäl eller särskilt ömmande omständigheter, ändå kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet. Detta är ingen ”praxisändring” utan ett förtydligande till våra tjänstemän om hur lagstiftningen faktiskt ser ut och fungerar.

Eftersom det i många afghanska barnärenden finns ömmande omständigheter har 32 procent av gruppen beviljats permanent uppehållstillstånd på den grunden. Den ”praxisändring” som Viktor Banke hänvisar till har under perioden september 2016–mars 2017 påverkat 8 procent av besluten, där barnen alltså fått tillfälliga uppehållstillstånd. Det är en liten minoritet som dessutom kan ansöka på nytt när deras tidsbegränsade tillstånd löpt ut.

Slutligen, Stefan Löfven utlovade att den nya tillfälliga lag som proklamerades den 24 november 2015 inte skulle påverka de barn som sökte asyl innan dess. Så har inte heller skett.