2017-03-24

Migrationsverket svarar på kritik från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen riktar i sin årsrapport för 2016 kritik mot Migrationsverkets sätt att handlägga ärenden för barn i familj och ensamkommande barn.
– 2015 kom 70 000 asylsökande barn till Sverige. För oss går rättssäkerheten först, så trots stora ansträngningar har handläggningstiderna blivit långa, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

I årsrapporten för 2016 tar Barnombudsmannen, BO, upp kritik mot Migrationsverket på flera punkter. BO skriver bland annat om långa utredningstider, utredningssamtal som inte är tillräckligt anpassade till barn, brist på särskilda enheter och särskilda utredare med barnkompetens samt osäkra ålders­uppskrivningar.

Barnombudsmannen vill även ha en särskild och oberoende funktion som inspekterar Migrations­verkets arbete med barnärenden.

Barnombudsmannens underlag bygger på intervjuer av runt 600 barn under 2016 och 2017.

Åtgärder

Många av de brister Barnombudsmannen lyfter fram har Migrationsverket redan tidigare identifierat i de kvalitetsutredningar som gjorts – och inlett åtgärder för att komma till rätta med.

I fjol arbetade Migrationsverket huvudsakligen med de ansökningar som lämnades in under 2015. Att det då kom över 35 000 ensamkommande asylsökande och lika många barn i familjer, innebär att Migrationsverket har ställts inför flera dilemman.

– Verket har sedan tidigare särskilda asylenheter för barnärenden med medarbetare som har barnkompetens. Men när det kommer så många barn räcker dessa enheters resurser inte till på långa vägar, trots förstärkningar. Därför har vi varit tvungna att låta även andra asylenheter handlägga barnens ärenden för att handläggningstiderna inte ska bli orimligt långa, säger Fredrik Beijer.

Han anser att det är olyckligt med de långa handläggningstiderna.

– Tyvärr är det omöjligt att snabbt förkorta dem utan att ge avkall på rättsäkerheten. Och det är otänkbart för oss. Vi arbetar dock hårt med att på andra sätt förkorta väntan för de sökande.

Granskning

I dag finns det ingen särskild myndighet som har i uppgift att inspektera Migrationsverkets hantering av ärenden som rör ensamkommande barn. Men den granskas på andra sätt.

– Domstolarna prövar alla överklagade ärenden, och vi har JO och JK som granskande institut. Dessutom gör Migrationsverket ständigt egna kvalitetsuppföljningar för att ringa in problem som vi sedan åtgärdar. Det gäller även barnärenden, säger Fredrik Beijer.