2017-04-18

Migrationsverket minskar mottagningsverksamheten i region Syd

Nu söker färre människor asyl i Sverige och Migrationsverkets boenden för asylsökande avvecklas runt om i landet. Migrationsverkets asylmottagning står därför inför en anpassning av verksamheten. Under hela 2017 kommer region Syd att minska med ungefär hundra medarbetare eller 20 procent av regionens mottagningsverksamhet.

I Kronobergs län kommer boendeverksamheten, som idag finns i både Alvesta och Växjö, att samlas till mottagningsenheten i Växjö. Migrationsverket kommer dock fortsatt att ha kvar annan verksamhet i Alvesta.

Verksamheten vid mottagningsenheterna i Skåne och Blekinge län kommer att minska successivt i bemanning under 2017.

Även i Kalmar län ska mottagningsverksamheten minska. Hur det ska ske kommer att utredas vidare. Beslut om hur den fortsatta verksamheten i Kalmar län ska se ut fattas inom kort.

– Vi måste anpassa kostymen efter en minskande verksamhet, säger regionchef Åsa Lindberg. Många medarbetare berörs av detta och vi arbetar aktivt med att ta tillvara deras kompetens genom att erbjuda dem ny placering på vakanta tjänster. Exakt hur många medarbetare som kommer att behöva lämna vår verksamhet är därför för tidigt att säga.

Ett förslag till minskning av mottagningsverksamheten presenterades den 9 mars. Regionen har därefter tagit emot synpunkter från organisationen och ett antal kommuner har också hört av sig. MBL-förhandlingar rörande omställningsplanen har ägt rum den 10 april.

Fakta

Migrationsverkets mottagningsenheter ansvarar för boende till asylsökande som saknar eget boende under den tid de väntar på besked om uppehållstillstånd, och att ansvara för hanteringen av ersättning med mera till asylsökande enligt lagen om mottagning av asylsökande (LMA) under denna tid.

Migrationsverket har inte något uppdrag avseende integration eller annat stöd till personer som sökt asyl och som har fått uppehållstillstånd.

Antal asylsökande i Sverige 2015: 163 000. 2016: 29 000. 2017: hittills cirka 6 000.

Antal boendeplatser i region Syd (Skåne, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län) april 2016:
22 000. Andra halvåret 2017: 7 000. 2018-2019: prognos 4 000 platser.