2017-04-28

Migrationsverkets omorganisation utvärderad

Statskontoret har gjort en utvärdering av Migrationsverkets omorganisation Bra ska bli bättre. Utvärderingen visar att Migrationsverket bara delvis uppfyllt målen för omorganisationen.

Migrationsverket beslutade i februari 2014 att genomföra en omorganisation som kallades Bra ska bli bättre. Den nya organisationen infördes 1 januari 2015. Statskontoret har haft regeringens uppdrag att utreda om Migrationsverkets nya organisation motsvarar syftet med omorganisationen. Utredningen har nu överlämnats till regeringen i form av en rapport.

Statskontoret menar att omorganisationen var välmotiverad. Man anser också att den nya organisationen gjort det lättare att snabbt flytta resurser inom verksamheten och att beslutsvägarna blivit kortare i vissa frågor.

Enligt Statskontoret får Migrationsverkets centrala styrning i den nya organisationen däremot inte fullt genomslag i den operativa verksamheten. När det gäller enhetlighet och effektivitet i verksamheten anser Statskontoret att målen med omorganisationen därför inte är uppfyllda.

Statskontoret lämnar flera förslag på åtgärder för att bättre nå målen för omorganisationen.

– Det är för tidigt att för oss att dra några slutsatser av Statskontorets analyser och förslag, men deras utvärdering av vår omorganisation är väl genomförd och fångar problemställningarna på ett bra sätt, säger Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Läs rapporten i sin helhet här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster