2017-04-28

Stopp för Dublinöverföringar till Ungern

Nu stoppar ­Migrationsverket tills vidare alla överföringar till Ungern enligt Dublinförordningen. Det beror på Ungerns nya asyllagstiftning och det försämrade mottagandet för asylsökande i landet.

På grund av att asylsökande har svårt att få sina skyddsskäl prövade i Ungern, har Migrationsverket bestämt att tills vidare stoppa alla överföringar av asylsökande dit.

Migrationsverket har sedan tidigare överfört asylsökande till Ungern endast i begränsad omfattning eftersom Ungern inte tagit emot de sökande. I praktiken innebär det nya beslutet att Migrationsverket fortsätter att fatta beslut om överföringar till Ungern, samtidigt som verket beslutar att överföringarna tills vidare inte ska genomföras.

Ny asyllagstiftning i Ungern

Bakgrunden är den nya ungerska asyllagstiftning som trädde i kraft den 28 mars i år. Den innebär bland annat att alla asylsökande i landet kommer att hållas i ”transitzoner” vid landets södra gräns mot Serbien under den tid som deras ansökningar behandlas. Endast barn under 14 år är undantagna.

Ungern har också klargjort att landet inte kommer att acceptera några överföringar enligt Dublinförordningen om den sökande inte har visum till Ungern, är asylsökande från västra Balkan eller är ett barn utan vårdnadshavare och överföringen till Ungern bedöms ligga i barnets bästa intresse.

Migrationsverket gör vidare utredning

Migrationsverket kommer nu att närmare utreda i vilken utsträckning asylsökande kan få tillgång till den ungerska asylprocessen samt om asylsystemet och mottagandet har sådana systematiska brister som utgör omänsklig eller förnedrande behandling av de sökande.*

I dag har Migrationsverket cirka 100 ärenden där verket beslutat om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, men där överföringarna inte har genomförts.

* Enligt artikel 3.2 i Dublinförordningen.